Menu

THƯƠNG HIỆU

Catalogue

SHIHLIN

 1. Catalogue Thiết Bị Điện Shihlin MCCB MCB ACB Contactor SPD

OSUNG OSEMCO

 1. Catalogue Bộ Chuyển Đổi Nguồn ATS Osung Osemco OSS

KYUNGDONG

 1. Catalogue Bộ Chuyển Đổi  Nguồn ATS KyungDong

MITSUBISHI

 1. Catalogue Biến Tần Inverter Mitsubishi FR-D700 710 720 740
 2. Catalogue Biến Tần Inverter Mitsubishi FR-E720 740

LS

 1. Catalogue Biến Tần Inverter LS IG5A 
 2. Catalogue MCCB LS

ENC

 1. Catalogue Biến Tần Inverter ENC EN500 EN600
 2. Catalogue Biến Tần Inverter ENC EDS800
 3. Catalogue Biến Tần Inverter ENC EDS-A200 
 4. Catalogue Biến Tần Inverter INVT GD20 
 5. Đồng Hồ Đa Năng Meter Power Logic CET PMC-33M

SCHNEIDER

 1. Đồng Hồ Đa Năng Meter Power Logic Schneider PM5350 
 2. Rờ Le Bảo Vệ Điện Áp Bảo Vệ Pha Schneider

MIRKO

 1. Rờ Le Bảo Vệ Chống Chạm Đất Earth Fault Mikro NX201A
 2. Rờ Le Bảo Vệ Chống Chạm Đất Earth Fault Mikro NX202A
 3. Rờ Le Bảo Vệ Chống Chạm Đất Earth Fault Mikro NX231
 4. Rờ Le Bảo Vệ Quá Dòng Kết Hợp Chống Chạm Đất Mirko MK2200L
 5. Rờ Le Bảo Vệ Quá Dòng Over Current Mikro NX203A
 6. Rờ Le Bảo Vệ Quá Dòng Over Current Mikro NX204A
 7. Cảm Biến Áp Suất Sensor Pressure Huba 520 

GIC

 1. Catalogue Tổng Hợp GIC  

DANFOSS

 1. Khởi Động Mềm Softstarter Danfoss MCD500 

DROSSELN MATRIX

 1. Cuộn Kháng Lọc Sóng Hài Filter Reactor Drosseln

CADIVI

 1. Dây Cáp Điện CV CU/PVC Cadivi
 2. Dây Cáp Điện CVV CU/PVC/PVC Cadivi
 3. Dây Cáp Điện CXV CU/XLPE/PVC Cadivi
 4. Dây Cáp Nhôm LV-ABC Cadivi  

SENKO

 1. Catalogue Tổng hợp Quạt Senko

DUHAL

 1. Catalogue Đèn Led Duhal 2023