Menu

Chính sách đổi trả

Khi mua hàng tại Công Ty Điện Tín Thiên Phú, quý cách sẽ được bảo hành và đổi trả theo quy định của hãng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách đổi trả và bảo hành trong thời gian sớm nhất có thể